Verschillende methodes en verschillende klassen van rouge

Zoals is aangegeven in de aanbevelingen van de ASME-BPE, bestaan er verschillende saneringsmethoden, afhankelijk van de intensiteit van de rouge. De ASME-BP bepaalt drie klassen van rouge:

Klasse I

De rouge zet zich slechts lichtjes vast op het oppervlak en laat zich vrij makkelijk verwijderen. De rode oppervlakken bestaan voornamelijk uit ijzeroxiden. De hoeveelheid koolstof is beperkt. Het gebruik van fosforzuur vermengd met andere zuren (salpeterzuur, citrisch zuur of andere organische zuren), afhankelijk van de behoefte, is makkelijk en houdt niet het risico in dat de oppervlaktestaat wordt aangetast.

Klasse II

deze rouge bevat vooral ijzeroxiden met een zekere hoeveelheid chroom en nikkel, evenals kleine hoeveelheden koolstof. Rouge van klasse II is moeilijker te verwijderen. Dezelfde zure oplossingen als voor klasse I kunnen worden gebruikt, in hogere concentraties en met een langere contacttijd, zonder het oppervlak te beschadigen. Enkel oksaalzuur is schadelijk voor de oppervlaktestaat, afhankelijk van de omstandigheden en de gebruikte concentraties.

Klasse III

rouge van klasse III heeft een andere structuur en een andere chemische samenstelling en laat zich daardoor moeilijker verwijderen. Het risico dat de oppervlaktestaat tijdens de reiniging beschadigd wordt , is zeer groot. De reiniging vergt een bijzondere knowhow en het gebruik van aangepaste chemische oplossingen.

De ASME-BPE geeft de verschillende bekende methodes om rouge van klasse III te verwijderen. Ze beveelt het gebruik aan van zuurmengsels met fluorwaterstofzuur of ammoniumbifluoride. De samenstelling en de concentratie van deze chemische oplossingen, evenals de temperatuur en de duur van het contact, zijn doorslaggevend om de oppervlaktestaat van het roestvrij staal niet te veranderen.

 

 Before treatment
 After treatment